PROJEKTY BUDOWLANEPROJEKTY ENERGOOSZCZĘDNYCH DREWNIANYCH DOMÓW SZKIELETOWYCH I DOMÓW Z BALI
frame wood enery saving houses & log beam projects

Autorem i współautorem projektów jest mgr inż. arch. Tomasz Bartosik - Studio Architektoniczne de AR. Oferta usługowa obejmuje wykonywanie projektów wielobranżowych: budowlanych i wykonawczych, koncepcji projektowych, ekspertyz i inwentaryzacji budowlanych, prac formalno-prawnych, nadzorów autorskich, a także projektów i aranżacji wnętrz.

Author and co-author of the projects is the architect Tomasz Bartosik - Architectural Studio de AR. The service offer includes performing multidiscipline projects: building and implementing design concepts, expertise construction works formal legal supervisions, as well as projects and interior design.
W czym możemy pomóc?

How can we help?