BYGGING, INNOVASJONER, OPPUSSING AV GAMLE BYGG, HANDEL


 

BYGGING

Vi er et byggefirma med lang erfaring innenfor energieffektive og menneskevennlige bygg. Våre prosjekter blir skapt i samsvar med prinsippene for bærekraftig arkitektur. Romslige og effektive former blir tegnet med tanke på sikre og varige konstruksjonsløsninger.

Samtidig som vi stadig jobber mot et mer rasjonelt bruk av råvarer, økt energieffektivitet og sparing av vannforbruk for å minske den negative påvirkningen på miljøet sørger vi også for høy kvalitet og komfort for brukeren. Vi kan vise til våre prosjekter i Polen, Norge, Scotland, Tyskland, Frankrike og Portugal.

Vi er et pålitelig firma som alltid holder de avtalte tidsfristene. I hver bestilling tar vi hensyn til de individuelle behovene til kunden. Fra prosjekteringsfasen til levering av produktet sørger vi for solide prefabrikkerte konstruksjoner samt estetisk tilfredsstillende utføring av byggene.


INNOVASJONER

Vi leverer løsninger som foredler tre, stein, mur eller betong, forlenger materialenes holdbarhet, reduserer mengden som brukes i bygningsprosessen og skaper mulighet for gjenbruk.

Vårt firma kan tilby strukturelle forsterkninger basert på karbon, glass, basalt og aramid komposittmaterialer samt stålnettinger, organisk resin og uorganisk mørtel. Vi utfører vurderinger av konstruksjoner. Som en av de første har vi et designprogram som muliggjør prosjektering med bruk av forskjellige komposittmaterialer.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den termiske motstanden i bygninger og tilbyr sunne, økonomiske og innovative isolasjonsmaterialer.


OPPUSING AV GAMLE BYGG

Som firma jobber vi også med rehabilitering og oppussing av gamle bygninger. I hovedsak med vedlikehold og impregnering av eldre trearkitektur.

Når vi forbereder underlaget gjør vi det på en måte som ikke påfører bygningen skader, samtidig jobber vi med å forhindre den negative påvirkningen av skadelige faktorer som insekter og sopp. Styrker og sikrer ødelagte deler for å begrense mulige fremtidige rekonstruksjoner.

Med tanke på de ulike standarder for biologisk nedbrytning av materialer bruker vi impregneringsmidler som er utprøvd og testet mot hverandre. For trevirke tilbyr vi et omfattende og effektivt beskyttelsessystem mot brann og biologiske skader, tilgjengelig i forskjellige fargeversjoner: fargeløs, lazur-aktig, dekkende eller dekket med kalkmaling.

Løsningene vi foreslår har ikke vist noe negativ påvirkning på miljøet. 


HANDEL

Vi produserer brannsikkert treverk, og er leverandører av sertifisert heltre og lamellkonstruksjonsvirke, trelast og trevirke impregnert med furan polymer som gir det høy holdbarhet og resistens mot aggressive atmosfæriske faktorer.

Vi kan tilby deg tørrmur, steinpaneler eller finslipt naturstein – kleberstein er en av de få natursteinene som akkumulerer varmen lengst, beskytter og er fullstendig sikker, da selv om den blir våt blir den aldri glatt. Våre andre råvarer - kvartssteinen har selvhelbredende egenskaper.

For isolasjon av bygningene kan vi foreslå naturlig saueull som renser luften, har lyddempende egenskaper, absorberer fuktighet, er ikke brennbar og nøytraliserer skadelige kjemikalier. Når det gjelder isolasjon av grunnplater eller grønne-tak er det verdt å bli bedre kjent med egenskapene til økologisk celleglass, som er tett mot inntrengning av vann og vanndamp, ikke brennbart, fryser ikke i tillegg til å være veldig lett.

Vi innfører på det europeiske markedet komposittmaterialer for armering av betong, blant annet kompositt-stenger eller glassfiber mesh som er sterkere, lettere, mer økonomiske, korroderer og nedbryter ikke. De mister ikke sine egenskaper ved lave temperaturer, har lav varmeledningsevne, varer lenge, er økologiske og praktiske på grunn av logiske årsaker. 


Hva kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål gjør vi alt vi kan for å svare på de.