FARBY TERMOIZOLACYJNEFARBY TERMOIZOLACYJNEG&P SUNZENIT GREEN POWER ROOF COAT – energooszczędna izolacja

Mikrosfery są dobrze znanym materiałem nie przewodzącym ciepła. NASA używa mikrosfer, które mają ponad 90% pustej przestrzeni. Tę pustą przestrzeń wypełnia całkowicie próżnia. Z zasad termodynamiki wiadomo, że nic nie może się poruszać w próżni. 

Technologia G&P SunZenit Green Power została opracowana przy użyciu ceramicznych mikrosfer (20-120 mikronów).

Więcej informacji:

 

To zabezpieczenie zarówno przed ciepłem jak i chłodem można teraz zastosować przy użyciu praktycznego oraz długotrwałego systemu do niemal dowolnego podłoża lub powierzchni (metal, tynk, beton, membrany bitumiczne, itp.) Można ten system zastosować jako kompletną samodzielną powłokę poszycia dachowego, elewacji zewnętrznej jak i powłoki wewnętrznej; zarówno w nowych obiektach jak i przy pracach remontowych. G&P SunZenit to złożona kombinacja elastomerów, mas uszczelniających, materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, materiałów odbijających światło, środków przeciw-pleśniowych i przeciwgrzybicznych, żywic uszczelniających, materiałów przeciw-skurczeniowych oraz innych materiałów dotychczas niedostępnych.

Żywice składają się z bardzo złożonych polimerów, które mogą zawierać ogromne ilości cząstek stałych i nadal posiadać dużą przyczepność. Standardowe żywice w trakcie dodawania ciał stałych, tracą dużą przyczepność. Przez takie rozwiązanie możemy dodawać ogromne ilości mikrosfer ceramicznych, które powinny unosić się na powierzchni, ale są utrzymywane w płynnej zawiesinie przez polimery.

Po zastosowaniu (zaaplikowaniu) i utwardzeniu powłoki (woda wyparowuje) te mikrosfery tworzą ścisłą i bardzo skuteczną mikrostrukturę blokującą ciepło. Specjalne polimery umożliwiają również „oddychanie” międzywarstwowe. W wilgotnych warunkach pęcznieją, nie dopuszczając do przeniknięcia wilgoci, a w momencie wyschnięcia substrat może odpowietrzyć uwięzioną lub nagromadzoną wilgoć.

Powłoka G&P SunZenit o grubości 0,25-0,30 mm tworzy silnie związany, wysoce elastyczny system, który ma efektywny zakres stosowania od -50ºC do +200ºC. Przy pokryciu powierzchni dachowej o grubości 0,60 mm G&P SunZenit Roof Coat gwarantuje szczelność nawet w przypadku zalania wodą przez okres 10 lat. Wysoka przyczepność na wszystkich rodzajach powierzchni. 10 letnia gwarancja. Wolna od lotnych związków organicznych, nie toksyczna w płynnej jak i w utwardzonej postaci, bez szkodliwych oparów. Na wodnej bazie, łatwe czyszczenie powierzchni, całkowicie zmywalny. Materiał odporny na ogień oraz na wiele agresywnych chemikaliów w tym oleje, paliwa oraz kwasy. G&P SunZenit Roof Coat był testowany pod kątem hermetyzacji azbestowej.

G&P SunZenit odbija bezpośrednio 16% szkodliwego promieniowania UV. Niezależne testy laboratoryjne (Europejskie Centrum Badań Szkła w Wenecji) wykazały pozytywny efekt odbicia fal w widmie optycznym w stosunku do długości fali. 

Ten wysoki ogólny współczynnik odbicia kwalifikuje system G&P SunZenit do uzyskania najwyższego współczynnika oszczędności energii.

G&P SunZenit został przebadany i przetestowany w kilku europejskich wydziałach fizyki technicznej. Wykazano, że oszczędność energii w budynku może osiągnąć średnio ok. 25-30% dla zastosowania na zewnętrznego, wewnętrznego oraz aplikacji na dachu w okresie letnim (ponad 50% oszczędności w lecie) i okresie zimowym. Wynika to z połączenia kilku cech materiału, takich jak wartości odbicia fal, równowagi termo-higrometrycznej, paroprzepuszczalności, wodoodporności. Trwałość systemu jest wyjątkowo długa. Produkt został przetestowany pod kątem starzenia się w długim okresie bez znaczącej redukcji właściwości mechanicznych.

G&P Sun Zenit jest dostępny różnych formach m.in.:

- powłoka pokrycia dachowego dla ochrony dachu,

- powłoka zewnętrznej fasady,

- powłoka wewnętrznych powierzchni,

- zbiorniki metalowe i statki.

Niniejszy raport został oparty na dwuletnich testach eksperymentalnych i systemie modelowania z dynamicznym oprogramowaniem TRNSYS 17 na włoskim Uniwersytecie w Padwie. Program jest wykorzystywany w różnych laboratoriach m.in. Laboratorium Energii Słonecznej i Systemów Energetyki Cieplnej w USA, Aiguasol Enginyeria w Hiszpanii, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment we Francji i Transsolar GmBH Energietechnik w Niemczech. Pełny raport jest dostępny na żądanie.

Rodzaj budynku

Oszczędność % energii z użyciem G&P SunZenit

Oszczędność energii w przeliczeniu na kWh z użyciem G&P SunZenit

Dom jednorodzinny

27%

980kWh

Budynek mieszkalny

13%

3800kWh

Budynek biurowy

25%

29000 kWh

Budynek przemysłowy

69%

36500kWh

Rodzaj budynku

Oszczędność % energii z użyciem G&P SunZenit

Oszczędność energii w przeliczeniu na kWh z użyciem G&P SunZenit

Dom jednorodzinny

27%

980kWh

Budynek mieszkalny

13%

3800kWh

Budynek biurowy

25%

29000 kWh

Budynek przemysłowy

69%

36500kWh

Stosowana zewnętrznie technologia G&P SunZenit jest bardzo skuteczna w oszczędzaniu energii, szczególnie w gorącym klimacie i gdy wysoka temperatura utrzymuje się przez długi okres w ciągu roku. W wielu przypadkach, podobnie jak w budownictwie przemysłowym, nie ma konieczności instalowania klimatyzacji po zastosowaniu G&P SunZenit. Ważne jest, aby zastosować G&P SunZenit na dachu (o ile to jest możliwe) ze względu na dużą oszczędność energii, w wyniku zbilansowania energetycznego budynku. Im większy budynek tym oszczędność energii przez G&P SunZenit jest bardziej efektywna.

Ponadto należy wziąć pod uwagę inne zalety G&P SunZenit, takie jak zwiększenie wytrzymałości konstrukcji obiektów, wysoką odporność na warunki atmosferyczne, pleśń, grzyby, równowagę termohigrometryczną, szczególnie w gorącym jak i wilgotnym klimacie.

Katedra Inżynierii Przemysłowej – Prof. De Carli, Uniwersytet w Padwie, Włochy.
G&P Intech – inż. G. Giacomin, Viecenza, Włochy, Kwiecień, 2015r.


Zadaj pytanie: