WZMOCNIENIA STRUKTURALNETECHNOLOGIA STRUKTURALNEGO WZMACNIANIA BETONU, CERAMIKI, KAMIENIA ZA POMOCĄ SYSTEMÓW KOMPOZYTOWYCH FRP SYSTEM ® oraz FRCM - SRG SYSTEM ®Technologia strukturalnego wzmacniania betonu, ceramiki, kamienia za pomocą systemów kompozytowych z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych, aramidowych oraz siatek stalowych i matrycy nieorganicznej.

Więcej informacji:

FRP SYSTEM ® - materiały kompozytowe pręty, maty, siatki, lamele, płaskowniki, kotwy z włókien węglowych CFRP, włókien szklanych GFRP, włókien bazaltowych BFRP oraz włókien aramidowych AFRP posiadające certyfikaty oraz spoiwa żywiczne RESIN ®

Termin system kompozytowy FRP (Fiber Reinforced Polymer – włókna wzmocnione polimerami) dotyczy materiałów złożonych o wysokiej wytrzymałości ciągłych tkanin włókiennych zanurzonych w polimerycznej matrycy – żywicach organicznych. Od lat tysiąc dziewięćset pięćdziesiątych materiały te stosowano na całym świecie na wielką skalę w inżynierii lotniczej i mechanicznej z powodu bardzo wysokiego poziomu ich osiągów mechanicznych. Od niedawna są one stosowane w innych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w dziedzinie strukturalnego wzmacniania betonu, ceramiki oraz kamienia w budynkach cywilnych i przemysłowych, mostach, tunelach, zabytkach.

Zasadniczymi właściwościami tych systemów kompozytowych są:

 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie,
 • bardzo dobra ciągliwość,
 • odporność na korozję,
 • wysoka giętkość,
 • bardzo ograniczony ciężar i grubość.

W ostatnich latach na rynek międzynarodowy wprowadzono inny system kompozytowy FRCM - SRG (Fiber Reinforced Cementious Matrix – włókna wzmocnione zaprawą cementową; Steel Reinforced Grouts – fugi wzmocnione stalą ) stosowane z nieorganicznymi matrycami (jak np. wapno cementowe) do strukturalnego wzmacniania budynków.

Głównymi zaletami tych systemów są:

 • wysoka wytrzymałość,
 • ciągliwość,
 • ognioodporność,
 • łatwe stosowanie na powierzchniach szorstkich i wilgotnych.

FRP włókna wzmocnione polimerami oraz żywice organiczne:

FRCM – SRG włókna wzmocnione zaprawą cementową, siatki stalowe oraz zaprawy nieorganiczne:

CFRP włókna węglowe 

o różnej gęstości:

 • jednokierunkowe
 • dwukierunkowe
 • czterokierunkowe
 • siatki
 • maty,
 • lamele
 • pręty
 • kotwy

CFRP włókna węglowe 

o różnej gęstości:

 • jednokierunkowe
 • dwukierunkowe
 • czterokierunkowe
 • siatki
 • maty,
 • lamele
 • pręty
 • kotwy

GFRP włókna szklane:

 • jednokierunkowe
 • dwukierunkowe
 • pręty
 • siatki
 • kształtowniki

GFRP włókna szklane:

 • jednokierunkowe
 • dwukierunkowe
 • pręty
 • siatki
 • kształtowniki

BFRP włókna bazaltowe:

 • pręty 
 • siatki

BFRP włókna bazaltowe:

 • pręty 
 • siatki

AFRP włókna aramidowe:

 • kotwy 
 • maty

AFRP włókna aramidowe:

 • kotwy 
 • maty

Siatki stalowe UHTSS:

 • ze stali węglowej,
 • ze stali ocynkowanej
 • ze stali nierdzewnej
 • ze stali mosiężnej

Żywice organiczne:

 • epoksydowa
 • winylowa
 • poliestrowa
 • poliuretanowa

Zaprawy nieorganiczne:

 • cementowe
 • wapienne
 • pucolany – krzemionki

FRP SYSTEM  - tkanina, mata z włókien węglowych jedno-, dwu-, czterokierunkowych C-SHEET, CTB, Q ®

Gramatura

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite


g/m2

GPa

MPa

%

200-300-400-500-600

240-390-640

2600-3000-3800

0,5 - 0,8 - 1,8


FRP SYSTEM - laminaty z włókien węglowych prasowane w sposób ciągły LAMELLA CFK

Grubość

Szerokość

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

mm

cm

GPa

MPa

%

1,2 - 1,4

5 - 10

> 160 - 200

> 2000 - 2500

> 1,3 - 1,5


FRP SYSTEM - pręty z włókien węglowych i bazaltowych prasowane w sposób ciągły, niekarbowane ulepszone spojenie BARRA


Średnica

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

włókno węglowe CFK

mm 8 -10 - 12mm

GPa >150

MPa > 2300

% > 1,5

włókno węglowe BFK

mm 8 -10 - 12mm

GPa >62

MPa > 1700

% > 2,5


FRP SYSTEM - pręty z włókna szklanego z użebrowaniem


Średnica

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

włókno szklane GFK

mm 4 - 6 - 7 - 8 -10 -12 - 16 - 20 - 22 - 24 mm

GPa > 150

MPa > 2300

% > 1,5


FRP SYSTEM - łączniki układu kotwiącego


Średnica

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

Włókno aramidowe AFIX

mm 6 - 8 - 10 - 12

GPA 110

MPa 1600

% 1,5


Siatka stalowa SFIX

mm 8 - 10 - 12

GPa 170

MPa 2800

% 1,8


FRP SYSTEM - tkanina z włókna szklanego jedno-dwukierunkowego G-sheet (włókno)

Gramatura

Typ szkła (włókno)

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

g/m2


GPa

MPa

%


300-400

E

73

> 3000

3 - 4

300-400

AR

70

> 2000

> 3


FRP SYSTEM - siatka stalowa UHTSS jedno-dwukierunkowa Steel - Net

UHTSS – Ultra High Throughput Screening System - tkanina stalowa o wysokiej wytrzymałości

TYP

Gramatura

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

Przekrój

150mm

1528 g/m2

190 GPa

3345 MPa

> 2,2 %

1,92 mm2/cm

190mm

1910 g/m2

190 GPa

3345 MPa

> 2,2 %

2,40 mm2/cm

310mm

3056 g/m2

190 GPa

3345 MPa

> 2,2 %

3,84 mm2/cm


FRP SYSTEM - główne spoiwa organiczne i nie organiczne – oznakowane CE

Następujące spoiwa są technicznie zatwierdzone i posiadają certyfikat stwierdzający, że można je stosować z tkaninami z włókien węglowych, szklanych, aramidowych i stalowych, z laminatami i prętami.

Spoiwa te są wytwarzane zgodnie z norma europejską EN 1504-4:

 • RESIN PRIMER - dwukomponentowy podkład do porowatych powierzchni,
 • RESIN PRIMER E - dwukomponentowy podkład bez rozpuszczalnika do dowolnej powierzchni (niski VOC),
 • RESIN 90 - specjalne dwukomponentowe spoiwo do gładkich powierzchni oraz do klejenia stali i laminatu,
 • RESIN 75 - specjalne dwukomponentowe spoiwo do klejenia oraz impregnowania tkanin,
 • RESIN 70-75-98 - ( żywica 70-75-98) do kotwienia prętów,
 • RESIN INJECT SF - ( żywica wtryskowa SF) do kotwienia prętów i do wtrysku do pęknięć,
 • CONCRETE - zaprawy murarskie do reperacji, oznakowane CE,
 • CONCRETE ROCK S-V-V2-H - zaprawy murarskie do reperacji, oznakowane CE,
 • PROTECTION - produkty ochronne do zainstalowanych tkanin, laminatów, wyrobów ze stali,
 • RESINCOLOR - farba zapobiegająca karbonizacji.

FRCM-SRG SYSTEM ® systemy siatek i tkanin z włókna węglowego C-Net, ze szkła AR G-Net, z włókna bazaltowego B-Net, z siatki stalowej galwanizowanej UHTSS Steel-Net oraz stali nierdzewnej AISI 304 Steel-Net posiadające certyfikaty z nieorganiczną matrycą - zaprawą cementową CONCRETE ROCK S-V-V2 i z wapnem strukturalnym LIMECRETE


FRCM-SRG SYSTEM - jedno, dwukierunkowa siatka z włókna węglowego C-Net

Gramatura

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

g/m2

GPa

MPa

%

170-200-220

240

4700

1,8


FRCM-SRG SYSTEM - siatka z dwukierunkowego włókna szklanego G-Net

Gramatura

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

g/m2

GPa

MPa

%

250-300

70

> 2000

> 3


FRCM-SRG SYSTEM - siatka z dwukierunkowego włókna bazaltowego B-Net


Gramatura

Moduł sprężytosci podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

g/m2

GP

MPa

%

350

90

>3200

>3


FRCM-SRG SYSTEM - ocynkowana  siatka z jednokierunkowego drutu stalowego UHTSS Steel-Net 

UHTSS – Ultra High Throughput Screening System - tkanina stalowa o wysokiej wytrzymałości

TYP

Gramatura

Moduł sprężystości podłużnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie całkowite

Przekrój


g/m2

GPa

MPa

%

mm2/cm

G80

700

190

>2400

>1,6

0,86

G220

2200

190

>2400

>1,6

2,72


FRCM-SRG SYSTEM - siatka z jednokierunkowego drutu Steel Net INOX AISI 304 oraz siatka mosiężna Steel Net 310FRCM-SRG SYSTEM - łączniki układu kotwiącego

Włókno aramidowe AFIX

Średnica 6, 8, 10, 12mm

Moduł spreżystości podłużnej GPa 110

Wytrzymałość na rozciąganie MPa 1600

Wydłużenie całkowite 1,5 %

Włókno szklane GFIX AR

Średnica 10, 12mm

Moduł sprężystości podłużnej GPa 190

Wytrzymałość na rozciąganie MPa > 2400

Wydłużenie całkowite > 1,6 %

Włókno stalowe SFIX

Średnica 10, 12mm

Moduł sprężystości podłużnej GPa 190

Wytrzymałość na rozciąganie MPa > 2800

Wydłużenie całkowite 1,8 %

Włókno Anchofix Inox

Średnica 8, 10mm

Moduł sprężystości podłużnej GPa > 200

Wytrzymałość na rozciąganie MPa > 1100

Wydłużenie całkowite 5,0 %


FRCM-SRG SYSTEM - przyrząd do sprawdzania poprawnego wzmocnieniaFRCM-SRG SYSTEM - nieorganiczne matryce oznakowane CE

Następujące matryce nieorganiczne są zaaprobowane pod względem technicznym i posiadają certyfikaty do stosowania z siatkami z włókna węglowego, bazaltowego, szklanego i z tkaninami z galwanizowanego drutu stalowego albo ze stali inox.

Matryce te są wytwarzane zgodnie z EN 1504-3 dla cementowych zapraw murarskich oraz z EN 998-2 dla zapraw wapniowych według norm europejskich:

 • CONCRETE ROCK S pucolanowa zaprawa dla murarstwa,
 • CONCRETE ROCK V-V2 zaprawa cementowa jedno- lub dwu-składnikowa, niekurczliwa, o wysokiej wytrzymałości dla betonu,
 • LIMOCRETE hydrauliczna zaprawa wapienna i pierwsza warstwa tynku o wysokiej wytrzymałości M15 i przyleganiu to podłoża dla murarstwa i budownictwa zabytkowego. 

Zadaj pytanie: