SZKŁO PIANKOWE - SZKŁO SPIENIONESZKŁO PIANKOWE - SZKŁO SPIENIONESzkło piankowe (spienione) oferuje nowoczesne rozwiązanie izolacji cieplnej płyt fundamentowych. Przy płytach fundamentowych izolowanych szkłem piankowym, nie dochodzi do przenikania chłodu do wewnątrz konstrukcji budowy.

Szkło piankowe to bardzo nośny, nie nasiąkliwy, nie zamarzający, nie palny, odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne materiał budowlany. 

Więcej informacji:

Jest ekologiczne i ponownie można poddać go recyklingowi. Szkło piankowe spełnia wymagania normy EN 13055:2.

Szkło piankowe pod płytą fundamentową działa jednocześnie jako drenaż. Dzięki swej zamkniętej strukturze zapobiega przenikaniu wilgotności do płyty fundamentowej. Tym sposobem wykonana płyta fundamentowa z zastosowaniem szkła piankowego ma w porównaniu z klasycznym zakładaniem mnóstwo zalet, które oszczędzają zużycie energii (np. na ogrzewanie). 

Jest to izolacja cieplna wyprodukowana ze stuprocentowo szkła recyklingowego.


PRODUKCJA SZKŁA SPIENIONEGO

Technologia produkcyjna polega na obróbce odłamków odpadowych z pojemników szklanych. Najpierw powstaje proszek szklany a potem szkło piankowe.

Przy produkcji szkła piankowego wykorzystywane są takie odczynniki chemiczne, które nie mają żadnego wpływu na obciążenie ekologiczne środowiska naturalnego. Produkcja jest całkowicie ekologiczna.PARAMETRY SZKŁA SPIENIONEGO

Szkło piankowe ma mnóstwo wspaniałych właściwości, które umożliwiają szerokie zastosowanie tego materiału w budownictwie. W pełnym zakresie zastępuje zwykłe izolacyjne materiały budowlane, jak polistyren, wełna szklana, wełna mineralna lub inne materiały bazie ilastych glin ekspandowanych.

Właściwość:

Specyfikacja:

Kolor

szary

Masa materii sypanej, luzem

145 - 165kg/m 3

Ziarnistość

32-63mm

Wartość obliczeniowa współczynnika przewodnictwa cieplnego λ

0,075 - 0,078 W/(m.k)

Specyficzna pojemność cieplna

850 J/kg/K

Wewnętrzna nasiąkliwość ziarna

0 obj.%

Nośność materiału po zagęszczeniu

0,64 - 1,3 MPa

Współczynnik zagęszczenia

1 – 1,3

Niezamarzający, nasyp

tak

Zabronienie powstania kapilarności

tak

Wewnętrzna materia budowlana

tak

Recykling

100%

Klasa materiału budowlanego

A1

Tworzenie kropli i dymu

żadne

Punkt zmiękczania ziarna

700°C

Przewodnictwo cieplne

Opór cieplny zagęszczonej warstwy:


u-wartość 0,50 W/m2K (R-wartość 2,00 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 15cm

u-wartość 0,37 W/m2K (R-wartość 2,66 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 20cm

u-wartość 0,30 W/m2K (R-wartość 3,33 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 25cm

u-wartość 0,25 W/m2K (R-wartość 4,00 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 30cm

u-wartość 0,18 W/m2K (R-wartość 5,33 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 40cmZALETY

 • Szybki i łatwy montaż.
 • Przy użyciu żwiru z szkła piankowego nie potrzeba budować tak głębokich fundamentów, jak przy zastosowaniu klasycznego żwiru, co oznacza mniej pracy i niższe koszty na prac ziemnych.
 • Żwir ze szkła piankowego można zastosować jako zamiennik ekstradowanego polistyrenu i żwiru kamiennego w konstrukcjach płyt fundamentowych.
 • Szkło piankowe stosowane jest jako pionowa cieplna izolacyjna warstwa muru, a jednocześnie działa jako izolacja cieplna i korpus drenowy.
 • Z zastosowaniem kombinacji żwiru i płyt ze szkła piankowego uzyskają Państwo unikatowe rozwiązanie izolacji cieplnej od fundamentów aż pod dach.
 • Nieograniczone możliwości kształtowania terenu.
 • Odpowiedni materiał dla technicznie wymagających przedsięwzięć.
 • Dzięki wielkiej sile tarcia zapobiega obsunięciom.
 • Szkło piankowe w odróżnieniu od innych materiałów nie nasiąknie wodą i nie zmieni swej objętości. W ten sposób nie dochodzi do obciążania konstrukcji.
 • Dzięki odporności na nasiąkanie wodą szkło piankowe utrzymuje sklepienia.
 • Niska masa objętościowa zapewnia zerową deformację sklepienia.
 • Po ułożeniu można chodzić po żwirze nawet bez konstrukcji podłogi.
 • Szkło piankowe świetnie nadaje się jako wkładka przestrzeni między-sufitowych przy rekonstrukcjach budynków zabytkowych i historycznych, gdzie zwykle stosuje się wkładkę żużlową.

ZASTOSOWANIE SZKŁA SPIENIONEGO

 • izolacja fundamentów
 • izolacja podłoża
 • systemy dachowe
 • tarasy
 • wyrównywanie powierzchni.

Zadaj pytanie: