BUDYNKI PASYWNE ZEROEMISYJNE standard ZEBEBUDYNKI PASYWNE ZEROEMISYJNE standard ZEBEW oparciu o założenia poprawy współczynnika oporu cieplnego przy jednoczesnym uzyskaniu dodatniego bilansu energetycznego propagujemy ideę PASYWNEGO BUDOWNICTWA ZEROEMISYJNEGO

Prowadzimy prace badawcze i doskonalimy rozwiązania do budownictwa ekologicznego. Mamy na uwadze zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju.Współpracujemy z różnymi jednostkami naukowymi oraz wyspecjalizowanymi partnerami w zakresie bezpiecznych i trwałych konstrukcji, innowacyjnych instalacji jak i wykorzystania naturalnych materiałów.


Opracowujemy standard budownictwa zeroemisyjnego pod zastrzeżonym znakiem towarowym ZEBE. 

Proponowane standardy zakładają dostarczenie klientom częściowych systemów lub obiektów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, o niskich kosztach utrzymania, przy zachowaniu umiarkowanych początkowych nakładów inwestycji.


Standard ZEBE - ZDROWY, ENERGETYCZNY, BEZPIECZNY, EKONOMICZNY.

ZDROWY: 

 • wznoszenie konstrukcji z naturalnych materiałów przyjaznych człowiekowi, nadających się ponownego wykorzystania, które wytworzono bez niszczenia środowiska i przy znaczącym ograniczeniu emisji CO2,
 • naturalna wentylacja, dobre wygłuszenie, oświetlenie naturalnym światłem lub światłem zbliżonym do naturalnego
 • zmierzanie ku stworzeniu mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń.

ENERGETYCZNY:

 • wysoka izolacyjność, 
 • wprowadzenie pasywnych przegród likwidujących straty ciepła,
 • wytwarzana w budynku energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 
 • przewyższa poziom zapotrzebowania budynku,
 • jest neutralna dla środowiska.

BEZPIECZNY:

 • budynek pozostaje neutralny dla środowiska i użytkowników,
 • komfortowy w użytkowaniu,
 • posiada systemy ochrony, monitoringu, a także wczesnego ostrzegania,
 • jest zabezpieczony przeciwogniowo,
 • inteligentnie zarządzany.

EKONOMICZNY:

 • zastosowane rozwiązania i materiały pozwalają na ograniczanie kosztu użytkowania budynku, 
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia, czy ewentualnego kredytu,
 • stwarzają możliwość pozyskania dochodu z nadprodukcji energii  poprzez sprzedaż prosumencką do sieci energetycznej,
 • koszt wytworzenia nie odbiega od średnio-rynkowych cen budowy obiektów.

Wdrażamy wyniki prac naukowo-badawczych i gromadzonej myśli technologicznej w standardach ZEBE poprzez:

 • realizacje inwestycji budowlanych,
 • sprzedaż licencji i praw do rozwiązań (ich całości lub ich części) w standardzie ZEBE,
 • prowadzenie szkoleń,
 • sprzedaż urządzeń, materiałów budowlanych, elementów budowlanych związanych z systemami ZEBE,
 • prowadzenie szkoleń i instruktarzy,
 • prowadzenie analiz i oceny stanu obiektów budowlanych,
 • konsultacje wdrożeniowe,
 • inne prace, mające na celu efektywne wykorzystanie zgromadzonego potencjału.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i stałej współpracy nad standardami ZEBE.BUDYNEK PASYWNY według Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego:

 • Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja - wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczał wartości 0,15 W/(m2K). 
 • Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania - pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego – wykorzystuje się do tego Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP. 
 • Energooszczędne – certyfikowane pasywne okna (oszklenie i ramy okienne) - okna (oszklenie i ramy) muszą mieć współczynniki U poniżej 0,80 W/(m2K), przy czym współczynniki G okien muszą wynosić około 50%.
 • Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku (powłoki) - Infiltracja powietrza przez nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych musi być mniejszy od 0,6 h-1 objętości całego budynku na godzinę i certyfikowana przez Blower Door Test.
 • Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego (zewnętrznego) - świeże powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do budynku przez GWC rurowe, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego. 
 • Efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze - większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 80%).
 • Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii - energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
 • Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego - w domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd).

Zadaj pytanie: